Ιστορία των Πολιτιστικών μας Συλλόγων

Η Αδελφότητα “Άγιος Αθανάσιος” Δοβρουστινών Κωνσταντινοπόλεως

Η σφραγίδας της αδελφότητας του “Αγίου Αθανασίου”των κατοίκων της Δοβρουνιστάς που δούλευαν στην πόλη φέρει ως χρονολογία ίδρυσης της το 1892.Ημερομηνία σύνταξης του καταστατικού της έγινε την 9/12/1907 και ημερομηνία εκτύπωσης του από το πατριαρχικό τυπογραφείο το 1908.Τα μέλη της Αδελφότητας επέλεξαν ως προστάτη τους τον Άγιο Αθανάσιου κάνοντας δωρεά την μεγαλοπρεπή  εικόνα του το 1900 στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου όπου υπάρχει μέχρι και σήμερα.

Η Κοινότητα “Άγιος Γεώργιος” Δοβρούνιστας

Στο χωρίο υπήρχε η κοινότητα του “Αγίου Γεωργίου” που σύμφωνα με τον κανονισμό της ιδρύθηκε στις 15/11/1911 και τυπώθηκε στην Κωνσταντινούπολη.Μέλη της ήταν όλοι οι κάτοικοι του χωριού.Τα άρθρα του κανονισμού της ρύθμιζαν θέματα σχετικά με τη διοίκηση και διαχείριση ζητημάτων της κοινότητας,του σχολείου και της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου.

Πολιτιστικοί Σύλλογοι εν ενεργεία

Εν Θεσσαλονίκη Κληματακιωτών

Ο σύλλογος συστήθηκε και λειτούργησε στις 15/12/1929 στη Θεσσαλονίκη με την επωνυμία “Αλληλεγγύη” και αναβίωσε στις 05/09/1966 ως σύλλογος των “Εν Θεσσαλονίκη Κληματακιωτών” με έδρα την Θεσσαλονίκη συνεχίζοντας την παράδοση των προγόνων μας και εξακολουθεί να υπάρχει και σήμερα.

Πολιτιστικός Σύλλογος Κληματακίου

Ο πολιτιστικός μας σύλλογος ιδρύθηκε στις 06/11/2010 στο Κληματάκι Γρεβενων.Σκοπός του παρών συλλόγου είναι η διατήρηση,διάσωση,διάδοση και αναγέννηση των ηθών και εθίμων του χωριού μας,της λαϊκής παράδοσης και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και γενικότερα η διαιώνιση της ιστορικής,πολιτιστικής και πολιτισμικής ταυτότητας του χωριού μας.

Scroll to Top