Πολιτιστικός Σύλλογος Κληματακίου

Με την υπ’ αριθμ. 163/2010 από 20-12-2010 απόφαση του Μονόμελούς Πρωτοδικείου Γρεβενών αναγνωρίστηκε η σύσταση του συλλόγου μας με την επωνυμία « ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΛΗΜΑΤΑΚΙΟΥ », με έδρα το Κληματάκι.

Όργανα του συλλόγου είναι:

Α) Γενική Συνέλευση των μελών

Β) Tο Διοικητικό Συμβούλιο

Γ) Η Ελεγκτική Επιτροπή

Με αρχή τους την τήρηση και τον σεβασμό των δημοκρατικών διαδικασιών, την εξασφάλιση προϋποθέσεων ουσιαστικής συμμετοχής των μελών, λήψη και εκτέλεση αποφάσεων καθώς και έλεγχο των διοικητικών οργάνων.

Ο Σύλλογος διοικείται από εφταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που ελέγχεται από τριμελή Ελεγκτική Επιτροπή. Εκλέγονται στην τακτική Γενική Συνέλευση του συλλόγου με θητεία δύο ετών. Οι πόροι του συλλόγου προέρχονται από τις εισφορές εγγραφής των μελών και βέβαια την ετήσια συνδρομή αυτών. Επιπρόσθετα από κάθε μορφής έσοδα από εκδηλώσεις, λαχειοφόρους αγορές,  χορηγίες και δωρεές μελών και τυχόν Χορηγών, κρατικές επιχορηγήσεις και κάθε άλλη νόμιμη επαύξηση της περιουσίας του.

Σύμφωνα με το καταστατικό οι σκοποί του συλλόγου είναι οι παρακάτω:
– Η δημιουργία χώρων διασφάλισης πολιτιστικών, θρησκευτικών και ιστορικών κειμηλίων με τις απαραίτητες προδιαγραφές

– Η αναδρομή στις ρίζες και τον τρόπο ζωής του παρελθόντος

– Η διασφάλιση της Πολιτιστικής ταυτότητας των Κληματακιωτών και η συντονισμένη αντίδραση σε περίπτωση καταστρατήγησης

– Κατασκευή και συντήρηση έργων για την διευκόλυνση της ζωής των κατοίκων

Μέλη του συλλόγου μπορούν να γίνουν:

– Οι ενήλικες κάτοικοι του χωριού Κληματάκι Γρεβενών, οι εν Κληματάκι καταγόμενοι καθώς και σύζυγοι, απόγονοι αυτών, όπως επίσης και φίλοι του χωριού που αποδέχονται το καταστατικό του Συλλόγου μας. Τα μέλη δηλώνουν ότι αποδέχονται τις διατάξεις του Καταστατικού και καταβάλουν το αντίστοιχο αντίτιμο της εγγραφής. Στα δικαιώματα αυτών περιλαμβάνονται η δυνατότητα να εκλέγουν τα Διοικητικά όργανα και να εκλέγονται σε αυτά, να εκφράζουν απρόσκοπτα τις απόψεις και προτάσεις τους, ενώ υποχρεούνται  να συμμορφώνονται στις διατάξεις του καταστατικού και να συνδράμουν στην εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου μας, έχοντας καταβάλει τις ετήσιες εισφορές τους.

Τα τέλη εγγραφής για τα μέλη είναι 2 ευρώ. Η ετήσια εισφορά ανέρχεται στο ποσό των 5 ευρώ.

Το σημερινό Δ.Σ., με την από 20-8-2018 Απόφαση Συγκρότησης σε Σώμα, έχει την εξής σύνθεση:

Πρόεδρος: Ανδρέας Μουρατίδης του Ιωάννη

Αντιπρόεδρος: Ευθύμιος Παπαηλίας του Γεωργίου

Γραμματέας: Νικόλαος Χατζηδάκης του Ευσταθίου

Ταμίας: Θεόδωρος Καρυπίδης του Γεωργίου

Μέλη:

Λεωνίδας Μαραντίδης του Θωμά

Νικόλαος Παπαβραμίδης του Δημητρίου

Χρυσοβαλάντης Ασλανίδης του George

Αναπληρωματικά Μέλη:

Δημήτριος Ευαγγελόπουλος του Αθανασίου

Δωροθέα Βλαχοπούλου του Δημητρίου

Scroll to Top